Drukuj

W ramach Projektu "Wędrówki szlakiem pomników historii" realizowanego w 2021 roku przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe a współfinansowanego przez Gminę Krapkowice zorganizowany został cykl wycieczek uczniów naszego miasta i gminy do Nysy, która dzięki wspaniałym zabytkom architektury sakralnej zyskała miano ”Śląskiego Rzymu”.

Wszystkie wyjeżdżające grupy dzieci wzięły udział w zajęciach muzealnych i zwiedziły z przewodnikiem Muzeum Powiatowe zlokalizowane w Pałacu Biskupim - najstarszą instytucję muzealną na Opolszczyźnie.  Po zajęciach i zwiedzeniu Muzeum uczestnicy wyjazdu przeszli miejskim szlakiem turystycznym poznając najważniejsze zabytki: zwiedzili Bazylikę Mniejszą p.w. św. Jakuba i św. Agnieszki, świątynię, której początki sięgają XII wieku, a pod względem kubatury plasującą się na 2 miejscu po gdańskim Kościele Mariackim i uznaną za Pomnik Historii, Stare Miasto z Ratuszem i Domem Wagi, podziwiali Fontannę Trytona, Piękną Studnią, Bramy Miejskie...

W wyjazdach do Nysy uczestniczyło 319 osób, w tym 6 dzieci niepełnosprawnych.