Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Ponad 220 uczniów szkół naszego miasta i gminy  uczestniczyło w wyprawach do Palmiarni w Gliwicach w ramach programu edukacyjnego „Ścieżka wiedzy o roślinach egzotycznych”.   

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów fauną i florą tropików, poszerzanie zasobu pojęć dotyczących egzotycznej przyrody, poznanie różnorodności świata roślin, zwierząt i ryb na świecie. Podczas zwiedzania

z przewodnikiem uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnorodnością rzadkich i ciekawych roślin tropikalnych i pustynnych. Poznawali rośliny przechodząc przez kolejne pawilony tematyczne. W pawilonie roślin użytkowych uczniowie poznali rośliny przyprawowe (pieprz czarny, biały, goździki, laur, kawę, kardamon), rośliny cytrusowe (pomarańcze, kumkwaty, cytryny, grapefruity, kalamondynki), a także yerba mate, drzewo kalabasowe i drzewo chleba świętojańskiego. W pawilonie historycznym poznali rośliny obecne w palmiarni od początku jej istnienia, czyli od roku 1925 i mające ponad 120 lat. Dużym zainteresowaniem uczniów, oprócz bardzo rzadkich i ciekawych roślin, cieszyły się egzotyczne papugi i kanarki, gady i owady. Szczególną atrakcją dla był pawilon akwarystyczny, prezentujący w czterech ogromnych zbiornikach ryby pochodzące z różnych środowisk słodkowodnych: Amazonia, Tanganika, Rzeki Azji południowo-wschodniej i Rzeki Polski.

Projekty edukacyjne realizowane przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe są współfinansowane przez Gminę Krapkowice i cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci i są chwalone przez nauczycieli.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice