Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

W tym roku nasze stowarzyszenie realizowało, współfinansowany przez Gminę Krapkowice, projekt "Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci".

Zajęcia warsztatowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nich uczniowie PSP nr 1 i PSSP nr 5 w Krapkowicach. Na zajęciach wykonywano przestrzenne, ozdobne kartki okolicznościowe, bransoletki i aniołki z koralików, aniołki z organzy, dekorowano świece. Powstawały ozdoby choinkowe, elementy do dekoracji i podstawki pod świece z gliny samoutwardzalnej.

Spotkania trudno było kończyć. Dzieci były tak zaangażowane, że nie zwracały uwagi na upływ czasu. Wykonane prace stawały się własnością wykonawców i stąd dzieci mogły się pochwalić rodzicom czy kolegom tym, co zrobili i czego się nauczyli.

A konkretnie ...

 

Kartki 3-D

Cykl warsztatów rozpoczęli uczniowie PSSP Nr 5 w Krapkowicach. Na spotkaniu dzieci nauczyły się a następnie wykonywały ozdobne, przestrzenne po otwarciu, kartki okolicznościowe. Zaangażowanie dzieci w pracę było tak duże, że spotkanie zakończyło się dopiero po prawie trzech godzinach.

Pierwszaki na warsztatach

W PSP nr 1, w warsztatach organizowanych przez KSO ze współfinansowaniem przez Gminę Krapkowice, wzięli udział uczniowie klasy pierwszej. Wydawałoby się, że proponowane zajęcia sprawią im trudność, ale popatrzcie na efekty ich naprawdę samodzielnej pracy.

Korale na warsztatach

Dwa kolejne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas siódmych, w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Krapkowice, odbyły się w PSSP nr 5. W efekcie tych obydwu spotkań uczniowie nauczyli się tworzenia różnych bransoletek z koralików oraz wykonywania z korali, drutu i wstążek figurek aniołków do stroików świątecznych lub zawieszenia ich na choince.

Zdobienie świec

Podczas zajęć warsztatowych w PSP nr 1 uczniowie, rozwijając swoją kreatywność, zajmowali się ozdabianiem świec. Mając do dyspozycji różne materiały prześcigali się w pomysłach jak ich użyć, aby własnoręcznie ozdobiona świeca mogła stanowić prezent i była najładniejsza.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice