Drukuj

Konkurs "Woda w przyrodzie to życie", zorganizowany przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe a współfinansowany przez Gminę Krapkowice cieszył się dużym powodzeniem. Wpłynęły 144 prace. W dostarczonych komisji pracach uwidoczniło się dostrzeganie przez dzieci zależności między wodą a życiem i stanem otaczającej nas przyrody. Poprzez swoje prace uczestnicy pokazali, że wiedzą, jak ogromne znaczenie dla życia na Ziemi ma woda.