Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice, dzięki zaangażowaniu nauczycieli – wolontariuszy Zespołu Szkół Sportowych i przy pomocy Portu Jachtowego Krapkowice przeprowadzone zostały dwie edycje regat kajakowych: jedna z okazji Dnia Dziecka, druga jesienna. Poprzedziły je trzydniowe szkolenia przeznaczone dla chętnych uczniów.

Czytaj więcej: Regaty Kajakowe dla dzieci i młodzieży

Drukuj

Ponad 220 uczniów szkół naszego miasta i gminy  uczestniczyło w wyprawach do Palmiarni w Gliwicach w ramach programu edukacyjnego „Ścieżka wiedzy o roślinach egzotycznych”.   

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów fauną i florą tropików, poszerzanie zasobu pojęć dotyczących egzotycznej przyrody, poznanie różnorodności świata roślin, zwierząt i ryb na świecie. Podczas zwiedzania

Czytaj więcej: Zdobywcy wiedzy – interaktywne lekcje botaniki

Drukuj

Na konkurs wpłynęło 285 prac, z których najciekawsze będzie można podziwiać  na obecnie przygotowywanej wystawie. 13 października wyróżnieni autorzy zdjęć, którym serdecznie gratulujemy,  wyjadą autokarem na wycieczkę do Wrocławia, której program przewiduje:

  • zwiedzanie Zamku Królewskiego, połączone z lekcją muzealną „Apartamenty królewskie – opowieści z życia władców”;
  • spacer szlakiem krasnoludków Wrocławia z ich poszukiwaniem ( Plac Teatralny, Opera, ul. Świdnicką do Rynku, Uniwersytet, Wyspa Piasek, Ostrów Tumski, ul. Kanonia i wejście do Ogrodu Botanicznego);
  • zwiedzanie Ogrodu Botanicznego (Alpinarium, Arboretum, kolekcje roślin gruntowych- pnączy, ozdobnych, błotnych i wodnych- szereg szklarni z roślinami tropikalnymi, sukulentami i kaktusami, akwaria z 29 dużymi zbiornikami z roślinami podwodnymi i rybami, budynek Panoramy Natury ze zbiorami przenoszącymi w świat odległych epok i towarzyszącymi oglądaniu efektami specjalnymi, takimi jak wybuchy wulkanów, szum wody, ciężkie stąpanie po ziemi, ryki gadów i słoni …).

 

Strona 2 z 2


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice