Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Po raz drugi uczestniczyliśmy w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego Festiwalu Dyni gdzie przystąpiliśmy do konkursu na przygotowanie „Stołu Jesiennego”. A na tym stole: bogactwo! Królowały przeróżne stroiki, ozdoby i  jesienne dekoracje. Nie zabrakło tradycyjnych potraw oraz przetworów owocowych i warzywnych, które zwykle przygotowywane są na tę porę roku. Prezentacja połączona była z ich degustacją.

Domowe wypieki z dynią, chleb ze swojskim smalcem i ogórkiem kiszonym z daleka wabiły swoim zapachem i zachęcały do spróbowania. Smakowite kąski znikały w roześmianych ustach odwiedzających nasze stoisko, a przygotowana przez wolontariuszy niezliczona ilość przepisów na smaczne potrawy w topniała szybkim tempie.

Stoisko KSO zostało docenione przez jury konkursu. Zdobyliśmy I miejsce, co uwzględniając silną konkurencję, jest naprawdę dużym osiągnięciem.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice