Drukuj

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, dzięki współfinansowaniu przez Gminę Krapkowice, realizowało od kwietnia do października zadanie publiczne „Tam walczyli o Polskę”

W ramach projektu zorganizowanych zostało16 wyjazdów turystyczno-krajoznawczych do Góry św. Anny, połączonych z edukacją przyrodniczą i patriotyczną dla dzieci szkół i przedszkoli miasta i gminy.

Dzięki tym wyjazdom dzieci poznały walory krajoznawcze Góry św. Anny – zwiedziły Park Krajobrazowy „Góra św. Anny” ze ścieżkami edukacyjno-przyrodniczymi obrazującymi walory historyczno-kulturowe i przyrodnicze tego terenu. Nauczyły się jak należy zachowywać się w rezerwacie przyrody, jak korzystać z tablic informacyjnych parku krajobrazowego.

Zwiedziły Muzeum Czynu Powstańczego i ekspozycje Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Biorąc udział w prowadzonych przez pracowników naukowych muzeum lekcjach muzealnych, bogato ilustrowanych materiałami okazowymi i multimedialnymi, poszerzyły i wzbogaciły swoją wiedzę przyrodniczą i historyczną.

Poznały zawiłości i historię patriotycznych zrywów ludności śląskiej dla odzyskania niepodległości, przez co pogłębiona została więź z regionem – Małą Ojczyzną.

W Dziale Przyrody zaznajomiły się z sekretnym życiem ważek, obejrzały mnóstwo okazów. Dzieci przedszkolne wzięły udział w warsztatach plastycznych. Wszystkie otrzymały od Muzeum książeczki – komiksy o życiu ważek.

Dodatkowo, dzięki uprzejmości muzeum, dzieci z PP nr 1 skorzystały z innych, bardzo atrakcyjnych zajęć edukacyjnych. Prowadzone były w związku z odbywającą się wtedy wystawą czasową „Celtyckie Odrodzenie”. Dzieci przeniosły się w świat bajkowej Irlandii, „W krainie elfów i olbrzymów”, poznając najpiękniejsze, znane tam baśnie i legendy.