Drukuj

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się projekt współfinansowany przez Gminę Krapkowice „W świecie owadów”, w którego ramach Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zorganizowało, skierowany do dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli naszego miasta i gminy, zestaw konkursów zachęcających do uważnej obserwacji otaczającego nas środowiska - poznania owadów, dostrzeżenia piękna i różnorodności świata owadów, ich roli oraz znaczenia w przyrodzie. Odbyły się konkursy w trzech kategoriach:

 

1. na wykonanie albumu: Owady, ich rola i znaczenie w funkcjonowaniu przyrody

2. plastyczny i rysunkowy: Owady wokół nas

3. fotograficzny: Owady w mieście, ogrodzie, w lesie i na łące

Zaskoczeni byliśmy tym, że na ogłoszone konkursy wpłynęła tak duża liczba prac a mianowicie 179. Bardzo dużo pracy miała komisja segregująca i oceniająca prace. Nagrodami bądź skromniejszymi upominkami obdarowanych zostało 75 osób.